Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Mustafa Ebrişimoglu Kimdir?

Mustafa Ebrişimoglu Kimdir?

Mustafa Ebrişimoglu
Adı Soyadı: Mustafa Ebrişimoglu
Doğum Tarihi:1875
Doğum Yeri: / Antalya / Türkiye
Mesleği: Siyasetçi

Mustafa Ebrişimoglu

Siyasetçi, TBMM’nin 1. dönem milletvekili
1875’te Antalya’da dünyaya geldi. Babası eşraftan İbrişimzade Yusuf Ağa’dır. İlk ve orta öğrenimini Antalya Rüştiyesinde yaptıktan sonra Liva İdare Heyetine Kâtip olarak girdi. Sonra Başkâtipliğe yükseldi. İdare Heyeti ve Daimî Encümen Üyeliği görevleri yaptı. Belediye Başkanı iken, millî mücadelenin başlamasıyla Antalya Müdafaayı Hukuk Cemiyetini kurdu ve Başkanlığını yürüttü. TBMM’nin I. Dönemi seçimlerinde Antalya milletvekili olarak 8 Mayıs 1920 tarihinde Meclise girdi. Tasarı, Tapu-Kadastro ve İçtüzük komisyonlarında görev yaptı. I.Toplantı yılında I.Şubenin, III .Toplantı yılında İçtüzük Komisyonunun Kâtipliğini üstlendi.
Milletvekilliği I. Dönemde sona erince tekrar memleketine döndü. 11 Haziran 1944’te vefat etti. Mustafa Ebrişimoğlu evli olup beş çocuk babası idi.

Leave a Comment

Loading...