Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Muhasebenin Temel Kavramları

Temel muhasebe kavramları şu şekildedir.
 
 – Sosyal Sorumluluk Kavramı
– Kişilik kavramı         
 -İşletmenin sürekliliği kavramı         
 – Para ölçüsü (parayla ölçülme) kavramı    
– Dönemsellik kavramı          
– Maliyet esası kavramı         
– Objektif belge (tarafsızlık ve belgelendirme) kavramı
– Tutarlılık kavramı      
– Muhafazakarlık (ihtiyatlılık) kavramı           
– Tam açıklama kavramı       
– Önemlilik kavramı    
– Özün önceliği kavramı   

Leave a Comment

Loading...