Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Mübadele Ekonomisi Sistemleri Nedir?

Mübadele Ekonomisi Sistemleri Nedir?

Bu sistemde hedeflenen üretim – tüketim dengesinin
bütün toplum içinde yaratılması arzulanır. Başka bir ifadeyle, halk kendi gereksinmesinden
daha fazla üretimde bulunarak bu üretim fazlasını dışarıya satarak kendi üretemediği
mallarla mübadele edebilir. Bunun sonucunda ise üretimde uzmanlaşma ve işbölümü
ortaya çıkmaktadır.


Leave a Comment

Loading...