Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Mübadele (Değişim) Değeri Nedir?

Mübadele (Değişim) Değeri Nedir?

 

Bir mal veya hizmet karşılığında elde edilebilecek diğer bir
mal veya hizmetin miktarı ile ölçülmesidir ve objektif ve sosyal bir değer ifadesidir. Bir
malın diğer bir malla değiştirilebilme oranıdır. Örneğin 1 litre su karşılığında yarım kilo
buğday alınması durumunda bu suyun buğdayla belirlenen değerinin 0,5 olduğu anlamına
gelir.


Leave a Comment

Loading...