Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Muammer Sun Kimdir?

Muammer Sun Kimdir?

Muammer Sun
Adı Soyadı: Muammer Sun
Doğum Tarihi:1932
Doğum Yeri: / Ankara / Türkiye
Mesleği: Sanatçı

Muammer Sun

Türk besteci ve müzik eğitimcisi
1932 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1947 yılında Askerî Muzıka Okuluna, 1953’te Ankara Devlet Konservatuarı’na girdi. Burada A.Adnan Saygun’un kompozisyon öğrencisi oldu. Bu kurumda, Saygun’un yanı sıra, Mahmut Ragıp Gazimihal, Mithat Fenmen, Muzaffer Sarısözen, Ruşen Ferit Kam gibi hocalardan ders aldı. Ayrıca Kemal İlerici ile Türk Musikisi Makamları ve Armonisi konularında özel olarak çalıştı. Saygun’un öğrencisi olarak 1960’da Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’nü pekiyi derece ile bitirdi.
Mezuniyetinin ardından Ankara, İzmir, İstanbul Devlet Konservatuvarlarında, GEE Müzik Bölümünde, Siyasal Bilimler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda, Ankara Radyosu’nda hocalık yaptı. 1969’da, sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
Muammer Sun, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nun ve TRT Müzik Dairesi’nin kurucusudur. TRT Kültür Sanat Ödülleri Sistemini (Murat Katoğlu ile birlikte) hazırladı, TRT tarafından hayata geçirilmesini sağladı (1971).
1968 yılında tayin edildiği Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında, Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği’ni hazırladı. Böylece Bütün Türkiye’de 166 çocuk ve gençlik korosu kuruldu. Koro şeflerine 1968 -1969 yıllarında, Gazi Eğitim Müzik Bölümü öğretmenleriyle birlikte, iki kez yaz kursu düzenledi. Verilen bu kurslara Gazi Müzik bölümü’nde 40, Sinop kursunda 80 olmak üzere toplam 120 müzik öğretmeni katıldı. 166 koronun hepsi, ödenekleri kesildiği için 1970 yılında kapatıldı. Ancak korolar ve kurslara katılan müzik öğretmenleri, bugün Türkiye’de yaygınlaşan çocuk ve gençlik korolarının temelini oluşturmuştur.
Muammer Sun, 1967 ve 69 yıllarında, biri TRT adına; diğeri de TRT ve ODTÜ adına, iki büyük folklor derlemesi düzenledi ve kendisi de bu derlemelere uzman derleyici olarak katıldı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon bölümü öğretim üyesi iken, 1999 yılının Ekim ayında emekliye ayrıldı.  Eylül 2004’de ise ‘Sun Yayınevi’ adıyla kendi yayınevini kurdu.
Türkiye’nin yetiştirdiği önemli müzik adamlarından biri olan Muammer Sun, TRT’nin yapımını üstlendiği Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin film müziklerini de bestelemiştir.
Eserleri
Oda Müziği
Piyano için yatak
Keman Piyano için Üç Parça
Nihavent Longa
Söyleşi
Ses ve Piyano için Şarkılar
Yaylı Çalgılar Dördülü
Serpinti (Üflemeli çalgılar beşili) vb.
Kurumlar için müzikler
Atatürk Üniversitesi Marşı
Ankara Ü. Tıp Fakültesi Marşı
Çavuşoğlu Lisesi Marşı
Arı Lisesi Marşı
Şevket Evliyagil Lisesi Marşı
İlkokul Marşı
PTT Marşı
Karayolları Marşı vb.
Bando ve korolar için marşlar [değiştir]
Biz Atatürk Gençleriyiz
Askeri mızıka okulu marşı
Kitaplar
Türkiye’nin Kültür – Müzik – Tiyatro Sorunları
Türk Kalarak Çağdaşlaşmak (M. Katoğlu ile)
Solfej 1
Solfej 2
Çocuklar ve Gençler için Şarkı Demeti
Kır Çiçekleri
Elli Yılın En Güzel Okul Şarkıları (llteriş Sun ile)
Çoksesli Türküler
Temel Müzik Eğitimi 1
Temel Müzik Eğitimi 6
Tonal Diziler ve Kadanslar
Türk Müziği Makam Dizileri
Koro Dağarcığı
Okul Öncesi Eğitimde Müzik
Okul Öncesi Eğitimde Oyun. (H.S.ile) …
Ayrıca, eğitim müziği alanında, çocuklar ve gençler için bestelenmiş 100’den çok piyano eşlikli şarkı / türkü / marş…
CD
Ses ve Orkesra için Altı Türkü
(H. Şimşek, R. Tanrıkulu, Houngaraton)
Yurt Renkleri (Piyano için Dört Defter)
(Hande Dalkılıç, Kalan Müzik)
Cumhuriyet Film Müziği
(Gürer Aykal, Bilkent SO) Bilkent Yayını
Keman ve Piyano için Üç Parça (Jülide Yalçın – Dittgen -Yeşim Gökalp)
Şefik Kahramankaptan yayını
Ödülleri
2010 Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası 2004 – Müzik Eğitimine Hizmet Ödülü 1985 – TBMM Çocuk Şarkı Yarışması Birincilik Ödülü 1985 – Sevda- Cenap And Vakfı Gençlik Şarkısı Yarışması Birincilik ve Üçüncülük Ödülü 1985- Enka Gençlik Şarkısı Yarışması Üçüncülük ve Mansiyon 1960- TRT Orkestra Yapıtı Yarışması Birincilik Ödülü

Leave a Comment

Loading...