Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Monopollü Rekabet Ne Demektir?

Monopollü Rekabet Ne Demektir?

İçinde farklılaştırılmış fakat birbirinin yerini kolayca alabilen
malları üretip satan çok sayıda firmanın var olduğu piyasa çeşididir. Monopollü
rekabet piyasası, çok sayıda firma tarafından üretilen ve birbirinin yakın ikamesi olan
bir grup ürünün farklılaştırılmak suretiyle homojenlikten uzaklaştırılarak, satıcının
kendisine özgü bir alıcı kitlesi oluşturması durumunda ortaya çıkan piyasa türüdür.
Bu piyasada firmalar ürün çeşitlendirmesine yönelerek tüketici rantının tamamını
veya bir kısmını kârına eklemeyi amaçlamaktadır. Firma sayısının çokluğu her birinin
piyasa payının küçüklüğü anlamına gelir. Bu da, bir firmanın bir kararının diğer
firmaları etkilememesi demektir. Yani, birbirleri arasında kıyasıya rekabet etmeleri
beklenen çok sayıda firma, rekabet yerine küçük Pazar payları ile ayakta kalmayı
tercih etmekte ve adeta monopol firma tavrı sergilemektedirler. Bakkallar, berberler
bu kapsamdaki ekonomik ünitelere örnek teşkil edebilir. Piyasaya giriş ve piyasadan
çıkış nispeten kolaydır. TRP’ye benzer şekilde giriş-çıkışı engelleyen hiçbir engel yok.
Bu nedenle, bu piyasada uzun dönemde ekonomik aşırı kâr yoktur.


Leave a Comment

Loading...