Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Monopolcü Rekabet Piyasasında Firma Dengesi

                                       Monopolcü Rekabet Piyasasında Firma Dengesi 

 

Monopolcü rekabet piyasası çok sayıda firma tarafından üretilen ve birbirinin yakın ikamesi
olan bir grup ürünün farklılaştırılmak suretiyle homojenlikten uzaklaştırılarak, satıcının
kendisine özgü bir alıcı kitlesi oluşturması durumunda ortaya çıkan piyasa türüdür.
Birbirinden bağımsız olarak hareket eden çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır. Bu
piyasanın en önemli özelliği, farklı satıcıların malları farklılaştırmasıdır. Piyasaya giriş ve
çıkış nispeten kolaydır. Tam rekabet piyasasına benzer şekilde piyasaya giriş ve çıkışı
engelleyen hiçbir engel yoktur. Bu nedenle, monopolcü rekabet piyasalarında uzun
dönemde aşırı kâr yoktur.
Monopolcü rekabet piyasasında firmalar kendilerine özgü bir tüketici kitlesine sahip olduğu
için, kısa dönem dengesi belirlenirken monopolcü gibi davranırlar. Kar maksimizasyonu
koşulu yine marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olmasıdır. Uzun Dönemde sıfırdan büyük
bir ekonomik kar varsa piyasaya yeni firmalar girer. Bu mala olan talebin daha fazla marka
tarafından paylaşılması anlamına gelir talep eğrisi sola kayar. Karlar sıfıra eşitleninceye
kadar piyasaya girişler sürer. Tüm firmalar bu durumda olduğundan artık bu noktadan
sonra piyasaya yeni firmalar girmez. Çünkü hiçbir firma aşırı kâr elde edemez. Piyasaya
giriş ve çıkışın serbest olması ve fiyat rekabeti yapılabilmesi nedeniyle uzun dönemde aşırı
kârlar ortadan kalkar.
Monopolcü rekabet piyasası kaynak dağılımını bozucu etkiler doğurmaktadır.
Uzun dönem dengesi sağlandığında üretim tam rekabet üretiminin altında kalmaktadır.
Firmaların optimumdan küçük tesisler kurmaları ve bunları eksik kapasite ile çalıştırmaları
sözkonusudur. Kıt kaynakların önemli kısmı, bu şekilde etkin olarak üretim yapabilecekleri
alanlardan alınkonmaktadır. Bu husus liberal ekonomilerin en zayıf noktalarından biri olarak
eleştirilmektedir. Monopolcü rekabet piyasaları kaynakların üretim alanlarında optimal
dağılımını ve toplum refahının olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer yandan monopolcü
rekabet piyasasında ürün farklılaştırma çabası, reklam harcamalarını arttırmakta, kıt
kaynakların reklamlara yöneltilmesi toplum açısından kaynakların israf edimesi anlamına
gelmektedir.
Monopolcü rekabet piyasasının olumlu bir yönü ise, ürün farklılaştırma çabalarının teknolojik
gelişmeye ve malların tüketici gereksinmelerine en iyi cevap verebilecek şekilde
uyarlanmasını teşvik edebilmesidir.


Leave a Comment

Loading...