Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Miktar zarfları neler

Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da başka zarfların anlamlarını ölçü yönünden tamamlayan, artıran, azaltan zarflardır. Miktar zarfları diğer zarflardan farklı olarak fiilin, sıfatın, zarfın miktarlarını da bildirir.  Miktar zarfları fiile sorulan “ne kadar” sorusuna cevap verir.

Belli başlı miktar zarfları şunlardır: “en, daha, pek, çok, az, biraz, kadar, denli, gibi, fazla…”

Özellikleri
Fiile veya sıfata sorulan “ne kadar?” sorusunun cevabıdır.

Kendilerinden önceki ya da sonraki kelimeyle birlikte söze eşitlik, üstünlük, en üstünlük, aşırılık, karşılaştırma anlamları katar.

Benim kadar çalışırsan başarılı olursun. (eşitlik)

O da babası gibi yürüyor.  (eşitlik, benzerlik)

Cennet kadar güzeldi vatanımız.  (eşitlik, benzerlik)

Bu kadar çok çalışmak niye.  (eşitlik)

Beş dakika kadar dinlenelim. (eşitlik, yaklaşıklık)

Yemeği biraz fazlaca yemişim.  (biraz: eşitlik; fazlaca: aşırılık)

Ayakkabısı azıcık dar geliyormuş. (eşitlik, aza yakın)

Düne göre azıcık iyileşmiş.  (eşitlik, aza yakın)

“eksik, seyrek, sık” kelimeleri işin ne kadar sıklıkla yapıldığını belirtir:

Bugünlerde sık görüşüyoruz.

Parayı iki milyon eksik vermiş.

Eskisi gibi değil; seyrek uğruyor.

“aşağı yukarı, şöyle böyle” ikilemeleri “yaklaşık” anlamı katar.

Bursa’da aşağı yukarı bir ay kaldık.

Ankara’ya geleli şöyle böyle 9 yıl oldu.

Miktar zarfları, niteledikleri sıfatlarla beraber düşünülürse, sıfat öbeği oluşur.

Cennet kadar güzel Türkiye  (İsim,edat, sıfat, isim)

Cennet kadar güzel Türkiye  (Zarf, sıfat, isim)

Cennet kadar güzel Türkiye  (Sıfat öbeği, isim)

“Pek çok, daha çok, pek az, daha az, en az, en çok, en fazla, çok az” kelimeleri de miktar zarfı olarak kullanılır. Bunlar, kelimenin anlamını pekiştirir.

Daha çok çalışmalısın. (Zarf, fiil)

“Olabildiğince, alabildiğince, olağanüstü, fevkalâde, harikulade” kelimeleri de aşırılık anlamı taşır. Bu kelimeler aşırı şaşkınlık veya aşırı beğenme duygularını anlatmaya yarar. Bunlar cümlede sıfat veya zarf göreviyle kullanılır.

Olağanüstütoplantı. (Sıfat, isim)

Olağanüstü güzel bir gol attı. (Zarf, sıfat, isim)

Miktar zarfları dörde ayrılır:

a) Eşitlik Zarfları

b) Üstünlük Zarfları

c) En üstünlük Zarfı

d) Aşırılık Zarfları


Leave a Comment

Loading...