Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Mikro Ekonomi Ne Demek?

Mikro Ekonomi Ne Demek?

Ekonominin mikro üniteleri olarak tüketicilerin ve firmaların ekonomik
davranışlarını, ihtiyaç, fayda, değer ve fiyat kavramlarının tanımlarını gerçekleştiren Mikro
Ekonomi, piyasa türlerini, piyasaların işleyiş mekanizmasını ve farklı piyasa koşullarında
firma dengesinin nasıl oluştuğunu da araştırmaktadır. Mikro iktisat, tek mal ya da faktöre
yönelik piyasa işleyişini ve bireysel karar birimlerinin ekonomik davranışlarını
incelemektedir. Tüketicinin fayda maksimizasyonu, firmaların kâr
maksimizasyonu, bir mal, hizmet veya üretim faktörünün arz talep eğrileri ve
piyasa dengesi, nispi fiyatların belirlenmesi gibi konular mikro ekonominin alanına
girmektedir.


Leave a Comment

Loading...