Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Mihri Hatun Kimdir?

Mihri Hatun Kimdir?

Mihri Hatun
Adı Soyadı: Mihri Hatun
Doğum Tarihi:1460
Doğum Yeri: / Amasya / Türkiye
Mesleği: Şair

Mihri Hatun

Osmanlı döneminde yaşamış ilk kadın divan şairidir.
İlk kadın divan şairimiz olan Mihri Hatun, 1460 yılında Amasya’da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Mihrinnisa (kadınlığın güneşi) veya Fahrünnisa (kadınlığın övüncü) olmalıdır. Kadı olan babası Yahyazade Mehmet ona “Mihri” mahlasını uygun görmüştür.
Sultan İkinci Bayezid’in Amasya valisi olduğu dönem, kentin kültür ve sanat merkezi olduğu dönemdir. Şehzade Bayezid’in etrafında toplanan kıymetli alimler, şairler ve diğer birçok sanatkar, o dönemde bu şehzadenin iyi bir eğitim almasını sağlayan akademik bir ortam oluşturmuşlardı. 2. Bayezid’in üçüncü oğlu olan Şehzade Ahmed, Amasya’da Vali iken ilim ve şiir meclisleri oluşturmuş ve bu meclislerde Mihri Hatun da bulunmuştu. Bu durum, kendisinin o dönemde saygı duyulan ve takdir edilen bir şair olduğunu gösterir.
Mihri Hatun, bilgisi, güzelliği ve sanatı ile etrafındaki insanlar tarafından çok sevilen bir kişi olmuştur. Mihri Hatun’un yazdığı şiirlerin çoğu zamanın ünlü şairlerinden Necati’ye naziredir. Yani bu şiirlerdeki amaç kendisinin şair Necati’ye yetiştiğini ispatlamaktı.
Bir süre Müeyyedzade Abdurrahman Çelebi’ye karşı aşk beslediği bilinen Mihri Hatun, daha sonra Şehzade Ahmed’in veziri Sinan Paşa’nın oğlu İskender Çelebi’ye yazdığı düşünülen şiirleri ile tek taraflı hislerini açığa çıkarmıştır. Hiç evlenmemiş olan şair, 1506 yılında vefat etmiştir.
Mihri Hatun’un bir yazma Divan’ı İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde bulunmaktadır. Ayrıca bu divanın birer nüshası Fatih Millet ve Ayasofya Kütüphanelerindedir.
Bir Gazeli
Ben umardım ki seni yar-ı vefadâr olasın
Ne bileydim ki seni böyle cefakâr olasın
Reh-i aşkında neler çekdiğim ey dost benim
Bilesin bir gün ola aşka giriftâr olasın
Sen ki can gülşeninin bir gül-i nev-restesinin
Ne revadır bu ki her har u hasa yâr olasın
Beni azade iken aşka giriftâr ettin
Göreyim sen dahi benim gibi giriftâr olasın
Beddua etmezem amma ki Hüdâ’dan dilerim
Bir senin gibi cefakâra hevadâr olasın
Şimdi bir hâldeyiz kim ilenen düşmenine
Der ki Mihri gibi sen dahi siyemkâr olasın.

Leave a Comment

Loading...