Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Mey Nedir?

Mey Nedir?

 

Hiç düşündünüz mü,dünyada ismi içki ismi olan,bu tek çalgıya neden bu ismi yakıştırmışlardır ?
Açıkcası çok defa düşündümNeden bu böyledir;başka isim mi kalmamıştı;veyahut ismi zamanla değişime mi uğramıştı ?
Belki,dinleyicilerde şarap(Mey) içmişcesine bir sarhoşluk verdiğinden ; belki de isim benzeri olan Davudi Ney’e ses olarak benzediğinden;
veyahut çalındığında,şarap gibi bu dünyanın dertlerini unutturduğundandır. Kimbilir…

Mey görünürde,ördek gagasına benzeyen kargıdan yapılmış bir başlık ve gövdesi olan bir tahta parçasından oluşmaktırdır
Ancak bu kargı-tahta parçasının garip bir özelliği vardırHem erik ağacının yurdundan ayrı düşme hüznünü hem de kargının o
sulak topraklara hasretliğini anlatmaktadır.

Hepimizin bildiği üzere,Ney’in gerek edebiyat tarafından,gerekse felsefe tarafından bir ruhu,bir duygusu olduğu anlatılırİşin aslı,aynı durum Mey için de geçerlidirAncak arada çok büyük bir fark vardır :
Ney ruhani dertleri hüznü anlatır ve bu duygular ile çağlarMey ise insani dertleri anlatır.
Kimi zaman aşkı anlatır,kimi zaman ölüm hüznünü,kimi zaman gurbet acısınıKısacası insani dertleri ve duyguları anlatır.

Yukarıda anlattıklarımı lütfen,abartma-felsefe-edebiyat yapma olarak görmeyinBu bir gerçektirMey’in böyle bir özelliği vardır ki bu özelliğini Meyzenler iyi bilir.

Peki Meyzen’lik nedir ?

Meyzen’lik,Mey’e gönülden bağlanmaktır;onca ustalığına rağmen Mey’in sesini duyduğunda yüreğinin bam telinin titremesidir ; Meyzen’lik,Mey’in ruhundan anlamaktırMeyzen’lik,Mey ile uzun havalar çalmak;bilinmeyen ezgiler oluşturmaktır.
Bu dediklerimi şu örnekle sizlere daha iyi anlatacağımı sanıyorum: İnat eden,çalışan herkes Ney üflerHatta çok iyi Ney üfleyicisi olur ama Neyzen olamazNeyzen olamadığı gibi Ney taksimi geçemez.

Özetle Mey ve Meyzen’lik gönülden gelen aşktır,dertleri derde katıp dertlenmedir,sevdadır.

Mey En Güzel Nerelerde İcra Edilir ?

 

Mey,en güzel Doğu ve Güneydoğu Anadolu türküleri,uzun Havalar,halaylar ve bar havalarında icra edilir
Bundan başka türküler’de icra edilmez mi ? Elbetteki edilir ama o ruhu o türkülere tam anlamı ile katamaz

Mey Çeşitleri :

Bilindiği üzere Mey’in üç çeşidi vardır : Cura Mey , Orta Mey , Ana Mey
Cura ve Orta Mey : En sık kullanılan Mey çeşitleridirCura Mey,semahlarda ve türkülerde,Orta Mey,türkülerde,halaylarda ve yer yer bar havalarında ustalıkla icra edilebilir.

Ana Mey : En az kullanılan Mey çeşididirDaha çok uzun havalarda,bazı halaylar ve bar havalarında kullanılır.
Ancak tüm bu dediklerime rağmen her ustanın devamlı olarak kullandığı bir Mey çeşidi vardır. Örneğin Deniz Selman ustamız genellikle Orta Mey’i,Zafer Taşdan Ana Mey’i kullanır.

 


Leave a Comment

Loading...