Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Mehmet Rifat Börekçi Kimdir?

Mehmet Rifat Börekçi Kimdir?

Mehmet Rifat Börekçi
Adı Soyadı: Mehmet Rifat Börekçi
Doğum Tarihi:1860
Doğum Yeri: / Ankara / Türkiye
Mesleği: Din Alimi

Mehmet Rifat Börekçi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanıdır.
1860 yılında, Ankara’nın Beynam köyünde dünyaya geldi. Babası Börekçizadelerden Ali Kazım Efendi olan Mehmet Rifat Efendi, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da yaptıktan sonra, yüksek öğrenim için İstanbul’a gitti. Burada Beyazıt Medresesi müderrislerinden Atıf Efendi’nin derslerine katılıp, yüksek İslami ilimler tahsil etti ve icazetname (diploma) almaya hak kazanmıştır.
Mustafa Sabri Efendi’nin Kuvay-i Milliyecilerin öldürülmesine ilişkin fetvasına karşı fetva yazarak Milli Mücadeleye destek vermiş ve Mustafa Sabri Efendi’nin fetvasını geçersiz kılmıştır.
İlk memuriyetine Ankara-Fazliye Medresesi’nde müderris olarak başlayan Mehmet Rifat Efendi, 10 Ekim 1898 tarihinde Ankara İstinaf Mahkemesi üyeliğine atandı. 25 Kasım 1908’de ise Ankara Müftüsü oldu.Ayrıca 1911’de bir süreliğine Sivrihisar Kaymakamlığı görevini vekaleten yürüttü. Memuriyetinin yanında, eğitim-öğretime olan ilgisi de devam etti. Öyle ki, 1918’de Musile-i Süleymaniye (Süleymaniye Medresesinde büyük müderrislere verilen bir unvan) payesi ile Bursa Müderrisliği kendisine tekrar verilmiştir. 1920 yılında “İzmir Paye-i Mücerridi” ve yine aynı yıl “Mahreç Payesi”ne layık görülmüştür. 1920’de, göstermiş olduğu başarıların ödülü olarak, her türlü devlet hizmetlerinde güzel işler görenlere iftihar ve imtiyazı mucip olmak üzere çıkarılan “Dördüncü Rütbeden Osmani Nişanı” ile mükafatlandırılmıştır.
Milli Mücadele sırasında, Şeyhülislam Dürrizade’nin fetvasına karşı Ankara Fetvası’nı yayınladı. Dağıtılan bu fetvada 153 müftünün imzası vardı. Bunun üzerine 24 Nisan 1920’de padişah tarafından Ankara Müftülüğünden alındı ve Divan-ı Harb-ı Örfi kararıyla Kuva-yı Milliye’cilere katılmaktan ölüme mahkûm edildi.
Mehmet Rifat Efendi, 23 Nisan 1920 tarihinde toplanan TBMM 1. Dönem’e Menteşe (Muğla) milletvekili olarak girdi. Fakat daha sonra Müftülük görevini tercih ederek, mebusluktan istifa etti. Bu arada 23 Aralık 1922-30 Mart 1924 tarihleri arasında Şer’iye Vekaleti Heyet-i İftâ üyeliğinde bulundu. 4 Nisan 1924’te ise yeni kurulmuş olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilk başkanı oldu ve 5 Mart 1941 yılındaki vefatına kadar bu görevine devam etti. Soyadı Kanunu’nun çıkmasıyla Börekçi soyadını aldı.

 


Leave a Comment

Loading...