Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Mehmet Rasih Kaplan Kimdir?

Mehmet Rasih Kaplan Kimdir?

Mehmet Rasih Kaplan
Adı Soyadı: Mehmet Rasih Kaplan
Doğum Tarihi:1883
Doğum Yeri: Akseki / Antalya / Türkiye
Mesleği: Siyasetçi

Mehmet Rasih Kaplan

Siyasetçi, TBMM’nin 1. dönem milletvekili
1883’de Antalya’nın Akseki İlçesinde dünyaya geldi. Babası Şatırzade Mehmet Tahir Efendi’dir. İlk ve orta öğrenimini Akseki İptidai Mektebi ve Rüştiyesinde yaptıktan sonra 1902 yılında Konya’ya giderek Ziyaiye ve İrfaniye Medreselerinde eğitim gördü. 1906’da Müderrislik icazeti aldı ve Arapça ve Din bilgisini geliştirmek amacıyla Mısır’a gitti. Camiülezher ve Kahire Darülfünunu Edebiyat ve İçtimaiyat Medreselerinde öğrenim görerek 13 Ağustos 1911 tarihinde yurda döndü.  Aralıkta Konya İl Genel Meclisinin Antalya üyesi seçildi.
1912-1913 yıllarında Akseki Maarif Encümeni Başkanlığını görevini yürüttü. 1914 yılında Antalya’nın bağımsız liva haline getirilmesinde Liva Daimi Encümen azası oldu. Bu görevini 1920’ye kadar devam ettirdi. TBMM’nin I.Dönemi için 29 Nisan 1920’de gerçekleştirilen seçimlerde Antalya milletvekili oldu ve 8 Mayıs 1920’de Mecliste hazır bulundu. İrşad, Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonlarında görev yaptı. 22 Eylül 1920 tarihinde Eskişehir İstiklâl Mahkemesi üyeliğine seçildi. Ayrıca Meclis Haysiyet Divanında görev verildi.
Milletvekilliği döneminde kürsüde 4 ü gizli oturumda olmak üzere 49 konuşma yaptı. 5 kanun teklifi verdi. Bunlardan, arkadaşlarıyla beraber teklif ettiği ikisi, İstiklâl Mahkemeleri Kanununun 1 inci Maddesine ek kanun (28-26/09/1920) ve öğretmenler ve öğrencilerin askerlikten ertelenmeleri hakkında kanun (100-21/2/1921) kabul edildi. Daha sonra II., III., IV., V., VI. ve VIII. Seçim Dönemlerinde Antalya’dan, VII. Dönemde Maraş’tan olmak üzere 8 dönem üst üste milletvekili seçildi. Meclisteki yerini 14 Mayıs 1950 tarihine kadar korudu. Meclisin, kürsüde en çok konuşma yapan ve sürekli yurt davalarını savunan renkli bir siması idi.
Milletvekilliği görevi sona erince Akseki’ye döndü. Burada  herhangi bir işle veya politika ile meşgul olmadı. 14 Kasım 1952 tarihinde vefat etti. Akseki Mezarlığına defnedildi. Genellikle Hoca Rasih olarak tanınan Mehmet Rasih Kaplan, evli olup üç çocuk babası idi.

Leave a Comment

Loading...