Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Marjinal Nedir?

Marjinal Nedir?

Fransızca marginal (kenarda olan; sıradan, basit). Siyasette kullanılıyor. “aşırı uçta bulunan”
Marjinalleşme : uca kayma.
Ekonomide marjinal sözü, son birimi ölçü almayı anlatır.
Marjinal değer teorisi: son birim değer teorisi.
Marjinal gelir : son birim geliri.
Marjinal maliyet : son birim maliyeti.
Marjinal yarar (fayda) : son birim yararı (faydası).

Marjinal nedir
Toplum içerisinde bilinen ve kullanılan tanımı bu tanımı şöyle ifade edebiliriz; “Kişinin toplumla olan bağlarını koruyup, toplumda ki sıradan bir insan gibi toplumla kaynaşabilen ama giyim, yaşam tarzı ve düşünsel boyutu ile onlardan farklı” anlamında kullanılmaktadır. Marjinal kelimesinin diğer anlamıysa “Bir mal veya hizmetin değerinin son tahlilde, satıcının söz konusu mal veya hizmeti teslim etmek için yapacağı fedakarlık marjı ile alıcının bunu elde etmek için göze alacağı fedakarlık marjı arasında yapılacak bir kıyaslama ile belirlenebileceği fikri. Bu çerçevede, bir şeyin son birimi veya uç noktasına eklenen ilave birime “marjinal” denilmektedir.


Leave a Comment

Loading...