Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Marjinal Maliyet Nedir?

Marjinal Maliyet Nedir?

Üretilen mal miktarının bir birim arttırılmasının toplam maliyette ortaya
çıkardığı ek artış marjinal maliyet olarak tanımlanır. Toplam maliyet fonksiyonunun birinci
türevine eşittir. Marjinal maliyet eğrisi, ortalama maliyet ve ortalama değişken maliyet
eğrilerini her zaman minimum noktalarında keser.


Leave a Comment

Loading...