Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Marjinal İkame Oranı (mrs) Nedir?

Marjinal İkame Oranı (mrs) Nedir?

Kayıtsızlık eğrisinin bir noktadaki eğimi şeklinde tanımlanabilir. İkame bir malın bir diğeri yerine kullanılmasıdır. Tüketicinin aynı toplam fayda düzeyinde yani aynı kayıtsızlık eğrisi üzerinde kalabilmesi için, malların birinden bir birim daha fazla tüketmesi durumunda, diğer maldan vazgeçilmesi gereken miktar arasındaki ilişkiyi gösterir.

Başka bir ifadeyle marjinal ikame oranı, farksızlık eğrisi üzerinde bir nokta etrafında tüketicinin bir malı, diğer bir mala tercih ettiği değişim oranını ifade etmekte, yani aynı kayıtsızlık eğrisi üzerindeki ikame ilişkisini göstermektedir. Marjinal ikame oranı ayrıca tüketilen malların marjinal faydaları oranına eşit olacaktır. Bu fonksiyonel ilişkileri aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

MRSxy = [ – ∆Y / ∆X ] = [ – dY / dX ] = [ MUx / MUy ] [Px: X malının fiyatı, Py: Y malının fiyatı, MUx: X malının marjinal faydası, MUy: Y malının
marjinal faydası]


Leave a Comment

Loading...