Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Mal Ve Hizmet Ne Demek?

Mal Ve Hizmet Ne Demek?

İnsanın ihtiyaçları mallar ve hizmetlerle karşılanır. İhtiyaçları temin
özelliğine sahip herşeye “mal” denir. İnsanların ihtiyaçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak
karşılama özelliği olan her şey, ekonomik anlamda mal ve hizmet kavramı kapsamında ele
alınır. Hizmet insanların ihtiyaçlarını karşılayan ancak fiziki bir varlık özelliği taşımayan kıt
şeylerdir. Ekmek, ayakkabı birer mal iken, berberin saç kesmesi veya doktorun hasta
muayene etmesi birer “hizmet”tir.


Leave a Comment

Loading...