Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Makro Ekonomi Ne Demektir?

Makro Ekonomi Ne Demektir?

Ekonominin ülke ekonomisi ve dünya ekonomisini ilgilendiren konu
başlıklarını inceleyen bir ana alt daldır. İstihdam, büyüme, enflasyon, kamu dengesi, dış
ticaret, ödemeler dengesi para arzı, para talebi gibi konu başlıkları makro ekonominin ilgi
alanına girer.


Leave a Comment

Loading...