Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Kumanda Ekonomisi Sistemi Nedir?

Kumanda Ekonomisi Sistemi Nedir?

Bu sistemde üretim araçlarının mülkiyeti işçi sınıfındadır.
Ekonomik dengenin merkezi bir otorite eliyle ve bir plan aracılığıyla gerçekleştirilmesi
arzulanmaktadır.


Leave a Comment

Loading...