Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Kul Nesimi Kimdir?

“Mahlasım Nesimi adım Ali’dir” dizesine dayanılarak asıl adının Ali olduğu anlaşılan Kul Nesimi’nin yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgiler yok. Ancak bir Bektaşi ozanı olduğu kesin. Alioğlu, Dedemoğlu vb. halk ozanlarıyla çağdaş bir ozan olduğu da anlaşılıyor.

Kul Nesimi, uzun süre, 1404 yılında derisi yüzülerek öldürülen Azeri ozanı Seyyid Nesimi ile karıştırılmış, Kul Nesimi’nin şiirleri Seyyid Nesimi’nin sanılmıştır. Araştırmacılar yıllar sonra Seyyid Nesimi’den başka tekke edebiyatının önde gelen kişilerinden Kul Nesimi adlı bir halk ozanı olduğunu belirleyebilmişlerdir. Nasıl ki, Ercişli Emrah ile Erzurumlu Emrah da uzun yıllar tek kişi sanılmıştır.

Kul Nesimi’nin aruzu da heceyi de başarıyla kullandığı gözleniyor. Ağır basan yanı hece ölçüsüyle söyledikleri. Şiirlerinden iyi bir eğitim gördüğü sonucuna da varılıyor.

Bugüne yaklaşık 200 şiiri kalan Kul Nesimi’nin 4. Murat döneminde yaşadığı sanılıyor. İnancası bakımından kovuşturulmaya uğradığı, Anadolu’da Safevi egemenliğinin kurulması çalışmalarına katkısı olduğu da söyleniyor.

Kul Nesimi’nin “nefes”lerinden kimileri günümüze dek gelmiş, bestelenmiş, söylenirliğini sürdürmüştür. Deyişte, dilde tutarlı, usta bir ozan olduğu belli.

Ek Bilgi
Kul Nesimi Şiirleri


Leave a Comment

Loading...