Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Kul Himmet Kimdir?

Pir Sultan Abdal yolunda yürüyen bir gizemci halk ozanı Kul Himmet.

Kimi araştırmacılar “Kul” sözüne bakılarak, Kul Himmet’in Yeniçerilerden olabileceğini ileri sürüyorlar. Çoğunlukla yaşamıyla ilgili bilgilerin eksikliği dikkati çekiyor. Kimi derlemeciler, son araştırmalarla ozanın yaşamının bir ölçüde aydınlığa kavuştuğunu yazıyorlar. Buna göre Kul Himmet, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Varzıl (yeni adı Görümlü) köyünde doğmuş, orada gömülüymüş, soyundan gelenler de aynı köyde yaşıyormuş.

Gene söylendiğine göre, Kul Himmet, Pir Sultan Abdal’la birlikte siyasal nitelikte olaylara karışmış, Anadolu’da Safevilerin egemen olmasından yana çıkmış, Pir Sultan’ın asılmasından sonra da yerine geçmiştir. Nefesleri, bütün Alevi köylerinde söylenegelmiştir. Coşkulu, tutkun, içten, tutarlı bir ozan.

Ek Bilgi
Kul Himmet Şiirleri


Leave a Comment

Loading...