Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Kronoloji Nedir?

Kronoloji Nedir?

Tarihî olayların tarih ve sıralanışını inceleyenbilim ve tarihî olayların sıralanış dizini,zamandizin. Tarih biliminin yardımcıbilimlerinden biridir. Geçmişteki olayların tarihleri çeşitli yöntemlerle saptanır.


Leave a Comment

Loading...