Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Köroğlu Kimdir?

Köroğlu Kimdir?

Köroğlu
Adı Soyadı: Köroğlu
Doğum Tarihi:1550’lerde doğdu.
Doğum Yeri: / Bolu / Türkiye
Mesleği: Halk Kahramanı

Köroğlu

Köroğlu, Bolu’da yaşamış bir Türk halk ozanıdır. Bolu’nun Dörtdivan ilçesindendir. Bu isimle yazılmış Köroğlu Destanı da vardır.
Kimliği ile ilgili iki farklı tartışma vardır. Birincisi, 16. ve 17’nci yüzyılda yaşayan, Yeniçeri ocağından yetişmiş bir şair olduğu. 1578-1590 yılları arasında yapılan Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür asker şairdir.
Diğer rivayet ise Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar geniş bir bölgeye yayılmış destansı ve türkülü halk öyküsündeki kahraman Köroğlu. Bolu-Gerede çevresinde yaşadı. Asıl adı Ruşen olan bu ikinci Köroğlu, devlete karşı ayaklandı. Sivas-Tokat yolu üzerindeki Çamlıbel’e yerleşerek eşkıyalığa başladı. Ama adil bir kişiliği vardı. Bir başka söylentiye göre ise, Bolu Beyi’nin seyisi olan Yusuf’un oğlu Ruşen Ali asıl Köroğlu’dur. Bolu Beyi, seyisi Yusuf’un gözlerine mil çektirdi. Ruşen Ali, babasını iyileştirmek için Aras Irmağı’na götürdü. Ama, deva olacak köpükleri kendisi içip yiğitlik ve şairlik gücü kazandı. Çamlıbel’e yerleşip babasının intikamını almak için Bolu Beyi’ne karşı savaş açtı. Köroğlu destanı, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Balkanlar’da da bilinir. Yeniçeri aşığı Köroğlu’nun şiirleri, dil ve anlatım açısından öykü kahramanı Köroğlu adına söylenen şiirlerden farklıdır. Köroğlu ile ilgili ilk araştırmayı Pertev Naili Borotav isimli halkbilimci yapmıştır. Cahit Öztelli’ye ait Köroğlu-Dadaloğlu ve Kuloğlu adlı yayınlanmış bir de araştırma vardır.
ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER
BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ’NE
Benden selam olsun Bolu Beyi’ne
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
Ok gıcırtısından kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir
Düşman geldi bölük bölük dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfenk icad oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
Köroğlu düşer mi hele şanından
Çogunu ayırır er meydanından
Kırat köpüğünden düşman kanından
Çevrem dolup şalvar ıslanmalıdır
BAĞDAT’A SEFER EDENLER
Bağdat’a sefer edenler
Hoylu’m nic’oldu gelmedi
Turna teline gidenler
Hoylu’m nic’oldu gelmedi
Bağdat’a sefer eyledim
Hoylu’m da kaldı gelmedi
Acem ile ceng eyledim
Hoylu’m da kaldı gelmedi
Düğünü bozup gidenler
Badeyi süzüp gidenler
Acem ile ceng edenler
Hoylu’m nic’oldu gelmedi
N’olsam koç Köğoğlu n’olsam
Hoylu’yu düşümde görsem
N’olaydı da ben de ölsem
Hoylu’m da kaldı gelmedi
HAN OĞLUM AYVAZ
Dinle sözlerimi han oğlum Ayvaz
Yükletin kervanı dengine bakın
Erlik meydanına girdiğin zaman
Kuşanın kılıcı gencine bakın
Düşmanın üstüne eyledim akın
Dönüşüm yok zamanım yakın
Fakir fukarayı incitmen sakın
Mal yemez tamahkar zengine bakın
Köroğlu her zaman kurdu meydanı
Ben bilirim yahşi ile yamanı
Aman dileyenden kesmen amanı
Dertli olanların derdine bakın
KARLI DAĞLARIN ARDINDAN
Karlı dağların ardından
Yel olup estiğin var mı
Tek başına bu çöllerde
Ordular bastığın var mı
Kargıyı ucundan salla
Düşman deme eyvallah
Her taraftan üç beş kelle
Terkiden astığın var mı
Köroğlu söyle şanından
Kuş uçurmaz divanından
Avuçla düşman kanından
Doldurup içtiğin var mı
YÜRÜN ASLANLARIM SAVAŞ EDELİM
Yürün aslanlarım savaş edelim
Buna kavga derler bey ne paşa ne
Haykırıp haykırıp kelle keselim
Seyreyleyin eli ayağı şaşana
Yürü beyler cenge harbi çalınır
İyi kötü bu meydanda bilinir
Kılıç değer adam iki bölünür
Nusret bizim beyler neci paşa ne
Gürzün kösteğini kola takmalı
Arap atı sağa sola yıkmalı
Kargılar mızraklar birden kalkmalı
Fırsat vermen Arap atlar kaçana
Köroğlu der durun edek cengimiz
Bundan belli olsun yiğit hangimiz
Üç saat sürmeli burda hengimiz
Tarih yazın şu dağlara nişane
MERT DAYANIR NAMERT KAÇAR
Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürdenir
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürdenir
Yiğit kendini öğende
Oklar menzilin döğende
Sespe kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürdenir
Ok atılır kalasından
Hak saklasın belasından
Köroğlu’nun narasindan
Her yan gümbür gümbürdenir

Leave a Comment

Loading...