Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

KONJONKTÜR DALGALANMALARI NEDİR?

KONJONKTÜR DALGALANMALARI NEDİR?

 

Ulusal ekonominin reel üretim hacminde gözlemlenen
iniş ve çıkışlar konjonktür veya konjonktür dalgalanmaları olarak adlandırılmaktadır.
Konjonktür ekonomideki büyüme ve daralma dönemlerinin dönüşümlü olarak yaşanmasını
ifade etmektedir. Konjonktür dönemi dört aşamadan meydana gelir: tepe, daralma, dip
ve genişleme. Keynesyenlere göre konjonktürel dalgalanmaların temel nedeni toplam
talebin (harcamaların) daralması ya da genişlemesidir. Ekonomiyi tam istihdam dengesine
yöneltebilmek için devletin ekonomiye müdahalesini öngörmektedirler. Monetaristler ise
ekonomideki konjonktürel dalgalanmaların önemli ölçüde para arzındaki değişikliklerden
doğduğunu düşünmektedirler. Bu nedenle, istikrarlı bir para arzının ekonomik istikrar
açısından daha uygun olacağını düşünürler. Para arzı hiçbir zaman mal ve hizmet arzından
(büyüme oranından) daha büyük hızla artmamalıdır.


Leave a Comment

Loading...