Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Kısa Dönem Piyasa (Endüstri) Arz Eğrisi Nedir?

Kısa Dönem Piyasa (Endüstri) Arz Eğrisi Nedir?

Kısa dönemde bir malı üreten tüm firmalar tarafından her bir fiyat düzeyinde üretilmek veya satılmak istenen mal miktarınıgöstermektedir. Piyasa arz eğrisi, bir piyasada o malı üreten tüm firmaların kısa dönem arz eğrilerinin yatay toplamından elde edilir.


Leave a Comment

Loading...