Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Kinetik Nedir?

Kinetik Nedir?

Kinetik;  kuvvetlerin ve momentlerin, belir­li bir kütleye sahip cisimlerin hareketi üzerindeki etkisini inceleyen klasik meka­nik dalıdır. Kinetik terimini kullanan yazarlar, bununla hemen hemen eş anlamlı olan dinamik terimini hareketli cisimlerin klasik mekaniği anlamında kullanırlar ve denge koşulları altında durağan kalan cisimleri inceleyen mekanik dalını da statik olarak adlandırırlar. Bu yazarlar kinetik ile kine­matiği (hareketin kuvvet, moment ve kütle­lerden bağımsız olarak konum, hız ve ivme cinsinden incelenmesi) dinamiğin alt dalları olarak ele alırlar. Kinetik terimini kullan­mayan yazarlar ise, klasik mekaniği kine­matik ve dinamik olarak ikiye ayırırlar.

Bu yazarlar statiği, dinamiğin, kuvvetler topla­mı ile momentler toplamının sıfır olduğu koşullar altındaki özel bir durumu olarak tanımlarlar.


Leave a Comment

Loading...