Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Kartel Ne Demektir?

Kartel Ne Demektir?

Bir sektörde faaliyet gösteren oligopolcü firmaların aralarında rekabeti azaltmak
suretiyle, bileşik (ortak) karlarını maksimize etmek amacıyla aralarında açık yada örtük
olarak anlaşmaya varmalarıdır. Anlaşan firmalar ortak karı maksimize etmek veya piyasayı
paylaşmak amacıyla dışarıya karşı tekel gibi hareket ederler. Kartelin çalışmalarını
düzenleme görevi ise, ortak bir örgüte verilir. Anlaşan firmalar tüzel kişiliklerini korur
ancak, sadece anlaşma yaptıkları konularda ortak hareket etmeyi taahhüt ederler Karteller,
üretim miktarları, fiyatlar, bölgeler ve bir malı ucuza ithal edip yurtiçinde pahalıya satmak
gibi konular üzerinde anlaşabilirler. Dünya çapında bir kartele örnek olarak petrol ihraç eden
ülkelerin petrol üretim miktarını kararlaştırmak için kurdukları OPEC’i göstermek
mümkündür.


Leave a Comment

Loading...