Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Kapitalist Piyasa Ekonomisi (Kapitalizm) Ne Demektir?

Kapitalist Piyasa Ekonomisi (Kapitalizm) Ne Demektir?

 

Kapitalist sistemde üretim araçları özel
mülkiyetin elinde olup ekonomik denge piyasa mekanizması yoluyla gerçekleşmektedir. Bu
sistemde mal ve faktör, arz ve talep eden birimler kararlarında tamamen serbesttir ve kendi
çıkarları peşinde koşarlar. Burada yol gösterici temel unsur mal, hizmet ve faktörlerin
fiyatıdır.


Leave a Comment

Loading...