Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Kamusal Mallar Ne Demek?

Kamusal Mallar Ne Demek?

Tamamen piyasa sistemi içinde üretilip satılamayan mallardır.
Kamusal malların temel özellikleri, kullanımda rekabetin olmaması (ortak tüketim) ve
kullanımdan dışlanamamasıdır (mahrum bırakılamama). Kamu mallarında ortak tüketim
olması daha çok insanın bu malları tüketmesi diğerlerinin tüketeceği miktarı azaltmayacağı
anlamına gelmektedir. Bu malların piyasa mekanizması yoluyla fiyatlanması mümkün
değildir. Bu durumda özel kesim kamu mallarının üretimine kaynak tahsis etmeyecektir.
Dolayısıyla devlet bu tür hizmetlerin üretiminde aktif rol üstlenir. En bilinen örnekleri olarak
ulusal güvenlik, deniz fenerleri ya da çevre kirliliğinin önlenmesi sayılabilir.
Kamu mallarının özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz. Toplumsal nitelikteki ihtiyaçları
karşılarlar, bölünmezlik ilkesi geçerlidir yani mal veya malın faydaları bireyler arasında
bölünemez, ortak veya birlikte tüketim vardır yani tüketimde bireyler arasında rekabet
yoktur, piyasaya konu olmadıkları için pazarlanamaz ve fiyatlandırılamazlar, kamusal
finansman gerektirirler, dışsal ekonomiler yaratırlar ve siyasi süreçte kararlarla üretim
kararı alınır.


Leave a Comment

Loading...