Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Kamil Miras Kimdir?

Kamil Miras Kimdir?

Kamil Miras

Adı Soyadı: Kamil Miras
Doğum Tarihi:1874
Doğum Yeri: / Afyon / Türkiye
Mesleği: Din Alimi

Kamil Miras

Kur’an-ı Kerim’in ilk kez Türkçe’ye tercüme ve tefsir edilmesi fikrini getirmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı müşavirliği yapmıştır.
874 yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Mirasoğlu sülalesinden Ahmet Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Ulum-i Aliye-i Diniyye Bölümünden mezun olmuştur. Bayezid Camiinde ders verirken II. Meşrutiyetin ilanından sonra yapılan şeçimlerde Afyonkarahisar Mebusu olmuş ve Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Afyon’u temsil etmiştir. 1923 yılında  Afyonkarahisar Mebusu olarak tekrar seçilmiş ve TBMM’ne girmiştir. İkinci TBMM’nin açılışında Kur’an okuyup dua eden Kamil Miras, Ankara’nın başkent oluşu ile ilgili kanun teklifine ilk imzayı koyanlardandır. Prof. Miras bir dönem Mebusluk yaptıktan sonra, aday olmayıp dini ve ilmi çalışmalara yönelmiştir.
Prof. Miras 26 Haziran 1940’da Diyanet İşleri Başkanlığı müşavirliğine atanmış, üç yıl bu görevi yaptıktan sonra 24 Nisan 1943 tarihinde emekliye ayrılmıştır.
Kamil Miras, 30 Nisan 1957 tarihinde, İstanbul’da vefat etmiştir. Kur’an’ı Kerim’in Türkçe’ye tercüme ve tefsir edilmesi fikrini ilk kez gündeme getiren Prof. Miras’tır. Nitekim Mebusluğu döneminde Meclise sunduğu bir kanun teklifi kabul edilmiş ve oybirliğiyle alınan karar gereğince Elmalılı Hamdi Yazır tarafından “ Hak Dini Kur’an Dili” adıyla hazırlanan dokuz ciltlik tefsir Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Yine  Buhari Tercümesi de TBMM tarafından kabul edilmiş ve bu eserin ilk üç cildi Ahmet Naim, dokuz cildi ise Kamil Miras tarafından tercüme edilerek basılmıştır.
Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen Miras ülkemizin yetiştirdiği en büyük muhaddislerden (hadis ilmiyle uğraşan kimse) biridir. Beyzavı, Hazin, Medarik, İbn-i Abbas gibi ünlü eserleri ve  Ahkamul’l-Kur’an’ı yayına hazırlamıştır. Diğer eserleri;
1- Din-i İslam Tarihi’nin Emevi ve Abbas devirlerine ait kısmı
2- Tarih-i İlm-i Fıkıh
3- Kur’an ve Tefsir Tarihi
4- Ahlak-ı Ser’iyye
5- Kur’an’ın Cem’i
6- İlm-i Kelam Tarihine Ait Tetkikler
7- Ramazan Musahabeleri

Leave a Comment

Loading...