Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Kadı Abdurrahman Paşa Kimdir?

Kadı Abdurrahman Paşa Kimdir?

Kadı Abdurrahman Paşa
Adı Soyadı: Kadı Abdurrahman Paşa
Doğum Tarihi:1730’larda doğduğu tahmin edil
Doğum Yeri: Ibradi / Antalya / Türkiye
Mesleği: Devlet Adamı

Kadı Abdurrahman Paşa

Osmanlı Devleti’nin Islahat döneminde kadılık yapmış, devlet adamı. Karaman valisi.
Nizam-ı Cedid
Kadı Abdurrahman Paşa bugünkü Antalya ilinin İbradı ilçesinde dünyaya geldi. 1803’te III. Selim tarafından Osmanlı Devletinin Karaman (Konya) eyaletine vali olarak tayin edildi ve III. Selim’in kurduğu Nizam-ı Cedid ordusunu Karaman’da örgütledi. Kadı Abdurrahman Paşa, Nizam-ı Cedid askerleri ile, o zamana kadar ortadan kaldırılamamış olan Anadolu’daki bazı Celalileri, Çorlu ve Malkara civarında mağlup ederek ortadan kaldırdı. Bunun üzerine III. Selim Temmuz 1806’da Kadı Abdurrahman Paşa’yı Nizam-ı Cedid ordusunu Rumeli’de örgütlemek üzere Edirne’ye gönderdi. Fakat Rumeli ayanlarının Nizam-ı Cedid’e şiddet kullanarak direnmeleri üzerine III.Selim Kadı Abdurrahman Paşa’yı geri çağırmak zorunda kaldı. Padişahın gösterdiği bu zayıflık, Nizam-ı Cedid’e karşı çıkanlara cesaret verdi ve III. Selim Kabakçı Mustafa’nın öncülük ettiği bir ayaklanma sonunda, 30 Mayıs1807’de tahttan indirildi. Yerine IV. Mustafa geçti.
Sekban-ı Cedid
IV. Mustafa’nın 14 aylık saltanatından sonra Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa İstanbul’a ordusuyla yürüyerek onun yerine tahta II. Mahmut’u geçirdi (28 Temmuz 1808). II. Mahmut’un sadrazam yaptığı Alemdar Mustafa Paşa’nın ilk işlerinden biri, devletin ileri gelenleriyle büyük bir toplantı yapmak oldu. Kadı Abdurrahman Paşa Konya’dan İstanbul’a bu toplantıya katılmak için davet edildi. Toplantıda alınan kararlar Sened-i İttifak adı verilen bir belgede toplandı. Kadı Abdurrahman Paşa da bu belgeye imza attı (7 Ekim 1808). Bu belgeye göre ayanlar, hükumet emirlerini yerine getireceklerine söz verdiler. Nizam-ı Cedid ordusu Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruldu, başına da Kadı Abdurrahman Paşa atandı.
Tahttan indirilen IV. Mustafa ve adamları bu gelişmelerden memnun değillerdi. 14 Kasım 1808 gecesi, Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın konağını bastılar. Yardım geleceğini ümit ederek yeniçerilerle kıyasıya çarpışan sadrazam, damı delmekte olan yeniçerileri görünce patlattığı barut fıçısıyla intihar etti. İsyancılar II. Mahmut’u tahttan indirmek için saraya saldırdılar. Kadı Abdurrahman Paşa Sekban-ı Cedid ordusu askerleriyle Topkapı Sarayı’nı savundu. Bozguna uğrayan isyancıların üzerine yürüyen Kadı Abdurrahman Paşa, 3.000’den fazla yeniçeriyi ve diğer isyancıları kılıçtan geçirtti. Fakat sonuçta yeniçeriler üstünlük sağladı. II. Mahmut 18 Kasım 1808’de Sekban-ı Cedid’i dağıtmak zorunda kaldı.
Öldürülmesi
Kadı Abdurrahman Paşa, askerleriyle ikamet ettiği Selimiye Kışlası’ndan bir kömürcü kayığına binerek Gemlik’e kaçtı. Oradan önce Kütahya’ya geçti, sonra da yanında küçük oğlu vergi müdürü Abdullah Paşa ve büyük oğlu medrese hocası Mehmet Bey olduğu halde memleketi İbradı’daki evine sığındı. Kapukulu askerlerinin ısrarı üzerine Kadı Abdurrahman Paşa’nın diri veya ölü ele geçirilmesi için ferman çıkarılmıştı. Bu fermanı yerine getirmek için Teke vergi memuru Kapıcıbaşı Hacı Mehmet Ağa görevlendirildi. Hacı Mehmet Ağa Antalya civarından topladığı 10.000 kadar yeniçeri ile birlikte İbradı’yı bastı. Kadı Abdurrahman Paşa İbradı dağlarına kaçmışsa da yakalanarak İbradı kasabasında medrese Çarşısındaki konağında 27 Aralık 1808’de boğularak öldürüldü. Kadı Abdurrahman Paşa’nın oğulları hakkında idam fermanı olmamasına rağmen Kapıcıbaşı Hacı Mehmet Ağa’nın oğlu İbrahim Bey 12 gün sonra, kavgalı olduğu Abdullah Paşa’yı ve ertesi gün de Mehmet Bey’i öldürttü. Bu üç kişinin kabirleri İbradı Mezarlığındadır.
II. Mahmut Kadı Abdurrahman Paşa’nın idamına karşı olduğu için Hacı Mehmet Ağa’yı cezalandırmak için fırsat kolladı. Bu sırada Hacı Mehmet Ağa öldü. Oğlu İbrahim Bey, Kadı Abdurrahman Paşa’dan geriye kalan mal ve eşyaları vermemekte direnip Sultan’a sert cevap verince, II. Mahmut’un gönderdiği askerler Antalya kalesine saklanan İbrahim Bey’i karadan ve denizden kuşattılar. İbrahim Bey idam edilirken, ailesi de Selanik’e sürgün edildi. II Mahmut daha sonra da Kadı Abdurrahman Paşa’nın bütün haklarının ve mallarının iade edilmesini sağladı.

Leave a Comment

Loading...