Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Judo Nedir?

Judo Nedir?

Judo;Uzakdoğu dövüş sporu dalarlından birisidir.Diğer spor dallarının genel olarak
doğal oluşum sürecinin yanında tek bir kişinin icadı olması yönüyle de ayrı bir özelliğe
sahiptir.Japon matematik öğretmeni Jigaro Kano bu sporun temellerini atmıştır.Diğer
Uzakdoğu dövüş sporlarında olduğu gibi judo sporunda da Uzakdoğu dillerine ait
terimler oldukça fazladır.Bu sporun kurallarına,kıyafetlerine ve kültürüne uygun olarak
bu özgün terimler tüm dünyada kullanılır olmuştur.Judo terimlerini sıralarken azami
ölçüde Türkçe karşılık kullanılmış ve terim açıklamalarına özgün isimleri de
eklenmiştir.Terim özelliğini kaybedici karşılık bulmadan kaçınılmış,kimi terimlerde ise
sadece özgün karşılıklarını yazmakla yetinilmiştir.


Leave a Comment

Loading...