Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Johannes Vermeer Kimdir?

Johannes Vermeer 1632′de Delft’te dünyaya geldi. Babası Reynier Vos ipekli dokumacılığı ve resim ticaretiyle meşguldü. Bu şekilde küçük Vermeer’de de resim sevgisi doğdu.

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Carel Fabritius’un öğrencisi olduğu ve Caravaggi’cilerin etkisi altında kaldığı sanılır. Nisan 1653′te Gatharina Bolenes ile evlendi, bu evlilikten onbir çocuğu dünyaya geldi.

1672 tarihli bir belgeye göre hayatını, yaptığı resimlerle ve gravür ticaretiyle uğraşarak güçlükle kazandı. Kısa zamanda unutuldu ve bu durum 19′uncu yüzyılın yarısına kadar sürdü. Ama bu tarihten sonra eserleri büyük ilgi gördü.

Ressam 1675′te Delft’te öldü, 15 Aralık’ta da Yeni kiliseye gömüldü. Arkasında ekonomik güçlükler içinde yaşayacak dul bir kadınla bir sürü ufak çocuk bırakmıştı.

Vermeer, yalnız iki eserine imzasını koymuştur: 1656′da yaptığı «Aracı Kadın»la 1668′deki «Astronom». En güzel eserlerinin bunlar olduğu söylenemez.

Eserlerinde imza bulunmaması, bazı tablolarda gerçekliği şüpheli tarih ve imzalara rastlanması, gençlik döneminde yapılmış dinî konulu eserlerin ona ait olduğunun kesinlikle anlaşılmaması, bu konuda bir katar log ve kronoloji cetveli kurmayı güçleştirmiştir.

Çağdaşlan Metsu, Ter Borch ve Pieter de Hooch gibi Vermeer de burjuvaların günlük yaşayışıyla ilgili konuları araya çeşitli semboller de katarak ele almaktaydı. Hollanda’nın geleneklerini göstermek ve havasım vermek için yaptığı «Ara Sokak» ve «Delft’ten Manzara adlarındaki iki tablo çok önemlidir. Sağlığında bile bunlar çok beğenilmişti.

Işığı ve renkleri büyük bir ustalıkla kullanır. Gök yakutunun donuk maviyi, limon sarısını, nar çiçeğini kullanmak için imkân yaratırdı. Fakat yine de onun eserlerinde daha çok bir rengin tonu ağır basardı.

Eserlerindeki kumaş, mücevher, tabak, çanak ve meyveler elle dokunulacak kadar canlıdır. Konuda anlatacakları ise çok daha örtülü ve gizlidir.

Canlı olarak yalnız insanı ele almaktaydı. Tablolarında çoğu zaman durgun bir kadın veya iki kadına rastlanır. Eserleri son derece hisli ve şiir doludur.

Vermeer’in bazı eserleri Paris ve New York’taki özel kolleksiyonlarda, en önemlileri müzelerdedir.

Vermeer’in eserleri eşsiz bir karaktere sâhiptir. O zamanki Hollânda’lı ressamların etkisi altında kalmaktan ziyade, İtalyan eserlerini inceleyip onların canlı renklerini kullanmıştır.


Leave a Comment

Loading...