Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

İstihdam Ne Demektir?

İstihdam Ne Demektir?

Bir ulusal ekonomide, mal ve hizmet üretiminde görev almak üzere
çalıştırılmaya hazır nüfusa istihdam denmektedir. Neo-klasik iktisatçılar ulusal ekonominin
her zaman Tam İstihdam seviyesinde, yani tüm üretim faktörlerinin optimal ölçülerde
üretimde kullanıldığı varsayımını kabul etmişlerdir. Oysa, 1929 Buhranı sonrası, Keynesyen
İktisatçılar ekonominin eksik istihdam koşullarında da çalışabileceğini ve dengede
olabileceğini öne sürmüşlerdir.


Leave a Comment

Loading...