Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Toplumsal Yapı

Eski Türk devletlerinde toplumun temelini aileler oluşturmuştur. Çekirdek aile tipi görülen Türklerde, ataerkil yapı ön plandadır. Toplumda tek eşle evlilik geçerli olmuştur. Ayrıca kadın sosyal yaşamda erkeğin yanında yer alabilmiştir.

Türk toplumlarının genel yaşam şekli göçebeliktir. Yayla kışlak anlayışı benimsenmiştir. Türklerde dini ve milli törenlere herkes katılırdı. Toy adı verilen şölenlerde kurbanlar kesilir, at yarışları düzenlenir ve dans edilirdi. Bu durum Türkler arasında sosyal dayanışmanın gelişmesine ortam hazırlamıştır.


Leave a Comment

Loading...