Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Ordu Teşkilatı

Ordu millet kavramının yerleştiği Türklerde askerlik ayrıcalıklı bir meslek olarak sayılmamıştır. Süvarilerden (atlı asker) oluşan birliklerde genellikle hafif silahlar kullanılmıştır. Bu uygulama ordunun hızlı hareket etmesini sağlamıştır. Türk ordusunda ücretli askerlik görülmemiştir. Savaşlarda daha çok turan taktiği kullanılmıştır.

Türk tarihinde ilk düzenli ordu Hun hükümdarı Mete Han tarafından  kurulmuştur. (M.Ö 209) Ayrıca bu dönemde orduda ilk kez on lu sistem uygulanmıştır. Siyasi teşkilatta görev yapan (han, şad, boy beyi) her yönetici savaşa hazır bir komutan sayılmıştır. Ordu komutanlarına “Tarkan” adı verilmiştir.


Leave a Comment

Loading...