Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Hukuk Sistemi

İslamiyet öncesi Türk topluluklarında siyasal ve sosyal hayatı düzenleyen sözlü hukuk kurallarına töre adı verilmiştir. Törenin temeli gelenek ve göreneklerdir. Töre adı verilen hukuk sisteminin sözlü olması, yazılı kültürle geç tanışılmasından kaynaklanmıştır. Töre değişen zamana göre yenilenebiliyor du. Ancak törenin değişmez birtakım hükümleri bulunmaktaydı. Töreye kağan da dahil olmak üzere herkes uymak zorundadır. Devlete isyan, askerden kaçma, adam öldürme, hırsızlık, tecavüz gibi suçlar ağır şekilde cezalandırılmıştır.

Mahkemelerin başında bulunan kişilere yargan, kağanın başkanlık ettiği mahkemeye de yargu denirdi. Törenin miras hukukuna göre topraklar en küçük oğula, taşınabilir mallar ise diğer oğullara verilmiştir. Türk hukuku ilk kez Uygular tarafından yazılı hale getirilmiştir. Uygurlarda ticaretin gelişmesi sonucunda farklı devletlerle etkileşime geçilince kişiler arası anlaşmazlıkları çözümleyecek kuralların yazılı hale getirilmesi ihtiyacı doğurmuştur.


Leave a Comment

Loading...