Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Ekonomik Yapı

Temel geçim kaynağı hayvancılıktı. Bu durumun yaşanmasında  iklim ve yer şekillerinin büyük etkisi vardı. Hayvancılığa bağlı olarak dokumacılık gelişmiştir. Ticari faaliyetlere de büyük önem veren Türkler komşularıyla ticari ilişkilerde bulunmuşlardır.

Diğer Türk devletlerinden farklı olarak Uygurlar, yerleşik hayata geçtiklerinden tarımsal faaliyetlere daha çok önem vermişlerdir. Türklerin eski devirlerden itibaren madenleri işlettikleri ve bu madenlerden araç-gereç yaptıkları bilinmektedir. Göktürklerin demircilikle uğraştıkları Hunların demir, Hazarların da altın ve gümüş madenleri işlettikleri görülmüştür. İpek yolu ve Kürk yolu önemli ticaret yollarıdır. Türk topraklarından geçen İpek yolu ticaretin geliştirmesine büyük katkı sağlamıştır. Et,deri,canlı hayvan ve maden ihraçları ağırlıklıdır. Hububat,kumaş,ipek ithali ağırlıklıdır.


Leave a Comment

Loading...