Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

İşgücüne Katılma oranı Nedir?

İşgücüne Katılma oranı Nedir?

İşgücü içerisinde yer alan kurumsal olmayan sivil işgücü
oranıdır. İşgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa oranıdır.
Bağımlılık oranı ise çalısan bir kişinin ürettiğinin ortalama olarak kaç kişi tarafından
tüketildiğini ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, bir ülkedeki bağımlı nüfusun (çocuk,
çalışma özelliğinden yoksun hasta ve özürlüler ile emeklilerin toplamı) çalışan nüfusa
oranıdır. Bağımlılık oranının artması, çalışanların yükünün artması anlamına gelmektedir.
Söz konusu durumda tasarruf eğilimi azalmakta ülkedeki ekonomik büyüme hızı
yavaşlamaktadır.


Leave a Comment

Loading...