Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

İnsan Kaynakları Yönetimi

Çoğu benzer teknolojiyi ve yöntemleri kullanan işletmeler, üretim ve pazarlama alanlarında elde etmiş oldukları başarıların arasında en çok fark yaratan önemli unsurun insan olduğunu farketmişlerdir. Bu nedenle de insanın bir işletme de önemini vurgulamak için personel den daha geniş ve kapsamlı anlamlar ifade eden insan kaynakları İK kavramı kullanılmaya ve sık sık duyulmaya başlandı.

1980 yıllarından itibaren ortaya çıkan yeni gereksinimler ve insana bakış açısında ki değişmelere paralel olarak personel yönetiminin de değişmelere uğradığı görüldü. Dünya da ki gelişmelerinde etkisiyle beraber Türkiye de de önemli değişiklikler oldu insan kaynakları bakımından. İnsan kaynakları yönetiminde profesyonellik uzmanlık gerektiren bir alan olduğu bilinci yaygınlaştıkça pek çok işletmemizde etkili insan kaynakları yönetimi kullanılmaya başlandı.

İnsan kaynaklarının diğer işletme birimleriyle ve kaynaklarıyla nasıl birlikte çalışacağı ve nasıl istihdam edileceğine ilişkin bir çerçeve sunmaktadır insan kaynakları yönetimi. Bu çerçeve içinde yer alan faaliyetlerin tümü, işletmenin kısa vadeli ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmesini ve çalışanların ihtiyaçlarını beklentilerini yerine getirecek şekilde planlanmalı ve kontrol edilmelidir.


Leave a Comment

Loading...