Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

İktisadi Sistem Nedir?

İktisadi Sistem Nedir?

Toplumu oluşturan bireylerin yetenekleri ve aldıkları eğitim ölçüsünde
mal ve hizmet üretiminde görev almaları sonucunda oluşan sosyal organizasyona İktisadi
Sistem (Ekonomik Sistem) denilmektedir. Bugüne kadar uygulanabilmiş veya uygulaması
süren 2 ekonomik sistem, Kapitalist ve Kollektivist Ekonomik Sistem’lerdir. İlkinde makine
ve teçhizatın mülkiyeti sermaye sınıfında, ikincisinde mülkiyet işçi sınıfındadır.


Leave a Comment

Loading...