Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

İkame Etkisi Nedir?

İkame Etkisi Nedir?

Bir tüketicinin reel geliri sabit iken, malın piyasa fiyatındaki değişimin o
malın tüketim miktarı üzerinde yarattığı etkiyi tanımlar. Tüketici burada fiyatı artan malı,
aynı kalitedeki bir başka mal ile ikame eder. Malın nisbi fiyatı arttığında tüketicinin o mal
yerine, başka bir mal ikame etmesi durumudur. Tüketici göreceli olarak pahalılaşan bir
malın yerine ucuzlayan başka bir malı ikame eder. İkame etkisi sadece ve sadece nispi
fiyatlardaki değişimin etkisini ifade eder. İkame etkisi her mal için ve her zaman pahalılaşan
malın yerine ucuzlayan malın yerine konması ve ucuzlayan malın tüketilen miktarının
artması yönündedir. Bu kuralın istisnası da yoktur.


Leave a Comment

Loading...