Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

İhtiyaç Nedir?

İhtiyaç Nedir?

İhtiyaç, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü, karşılandığında ise mutluluk (haz)
veren bir duygudur. İnsanın hayatta kalabilmesi için mutlaka karşılanması gereken
ihtiyaçlara (soluma, gıda, giyinme, barınma, savunma vb.) “hayati”; “biyolojik” veya
zorunlu ihtiyaçlar, bu kapsama girmeyenlere ise kültürel ve sosyal ihtiyaçlar adı verilir. Bu
süreç, İhtiyaçlar Hiyerarşisi veya İhtiyaçlar Piramidi ile açıklanmaya çalışılmıştır.


Leave a Comment

Loading...