Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Homo Economicus (İktisadi İnsan) Varsayımı:

Homo Economicus (İktisadi İnsan) Varsayımı:

insan anlamına gelir ve iktisattaki tüketicinin, tam bilgiye sahip olması, seçici
olması, çoğu aza tercih etmesi ve tercihler arasında tutarlı olması özelliklerine sahip olduğu
kabulünün yapılmasıdır. Bu varsayım gereği, tüm ekonomik birimler kişisel çıkarlarını
maksimize etmek için çaba sarfedeceklerdir.
Tüketici Dengesi açısından iki önemli kavram, Kayıtsızlık Eğrileri ve Bütçe Doğrusu
kavramlarıdır. Bu kavramlara geçmeden önce toplam fayda ve marjinal fayda kavramlarını
tanımlamakta ve aralarındaki ilişkiyi belirlemekte yarar bulunmaktadır.


Leave a Comment

Loading...