Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Hasan Tahsin Sürenkök Kimdir?

Hasan Tahsin Sürenkök Kimdir?

Hasan Tahsin Sürenkök
Adı Soyadı: Hasan Tahsin Sürenkök
Doğum Tarihi:1869
Doğum Yeri: / Antalya / Türkiye
Mesleği: Siyasetçi

Hasan Tahsin Sürenkök

Siyasetçi, TBMM’nin 1. dönem milletvekili
1869’da Antalya’da dünyaya geldi. Babası Buharalı Hacı Ali Efendi’dir. İlk ve orta öğrenimini Antalya Rüştiyesinde yaptıktan sonra 13 Haziran 1886’da aday memur olarak Pozantı Telgrafhanesinde hizmete başladı.
19 Ocak 1887 tarihinde Halep PTT Başmüdürlüğünde kâtipliğe tayin edildi. 1888-1899 döneminde Burdur,  Antalya, Manavgat, Adana ve Tarsus PTT merkezlerinde Muhabere Memurluğu yaptı. Bu memuriyetleri esnasında kısa sürelerle Antalya ve Tarsus Müdürlüklerine vekâlet etti. 1 Temmuz 1889’da Aksaray, 10 Eylül 1899’da Akseki, 9 Mayıs 1901’de Burdur Merkez Müdürü olarak görevlendirildi. 15 Aralık 1905’te Erzurum PTT Müdürü oldu. Bu görevde iken bir süre Başmüdür Vekilliği yaptı. 1909 düzenlemesinde İstanbul’a naklini istemekle Genel Müdürlük Sicil Şubesine tayin edildi. 20 Haziran 1918’de isteğiyle emekli olarak Antalya’ya döndü. Millî Mücadelenin başından itibaren Müdafaayı Hukuk Cemiyetinde çalıştı. TBMM’nin I inci Dönemi için yapılan seçimlerde Antalya Milletvekili olarak 8 Mayıs 1920’de Meclis’e katıldı. Meclis’te Bütçe ve PTT komisyonlarında çalıştı. Milletvekilliği sona erince Antalya’ya geldi. Herhangi bir işle meşgul olmadı. 23 Eylül 1930’da öldü. Evli olup yedi çocuk babası idi.
Nüfus kaydında adı (Hasan) olup memuriyet sicilinde ve Mecliste adı (Hasan Tahsin) olarak kayıtlıdır ve o şekilde anılmıştır. Ailesi (SÜRENKÖK) soyadını almıştır.

Leave a Comment

Loading...