Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Halter Nedir?

Halter Nedir?

Halter ; kısaca iki tarafında ağırlıklar bulunan bir metal parçasının kollar yardımı ile baş
üzerine çıkarılmasıdır.Bir güç gösterisi özelliği gösteren bu spor dalı ferdi niteliğinin
yanı sıra değişik kurgular taşımaması ile de dikkat çeker.Halterde amaç güç ve tekniğin
birleşmesi sonucu başarı kazanmaktır.Farklı türev ve hareketlerin olmaması halter
terimlerine de yansımıştır.Belli sayıdaki halter terimi durağan bir nitelik
göstermektedir.Bu terimlerin hemen hemen tamamı Türkçe karşılık bulmuştur.Çağdaş
anlamda ülkemize 1890’lı yıllardan itibaren giren halterdeki terimler bu sporun
ülkemizdeki yaygınlığına paralel olarak yabancı kökenli terim niteliği
taşımamakta,tamamı Türkçe özellik göstermektedir.


Leave a Comment

Loading...