Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Halil ibrahim Özkaya Kimdir?

Halil ibrahim Özkaya Kimdir?

Halil ibrahim Özkaya
Adı Soyadı: Halil ibrahim Özkaya
Doğum Tarihi:1892
Doğum Yeri: / Antalya / Türkiye
Mesleği: Siyasetçi

Halil ibrahim Özkaya

Siyasetçi, öğretmen
Babası Belediye Hekimi Mehmet Bey’dir. İlk ve Orta öğrenimini Antalya Rüştiyesi ve Konya idadisinde (lisesinde) tamamladı. Ardından İstanbul’a gelerek 25 Kasım 1909 tarihinde Üsküdar Selimiye Vakıf Mektebinde öğretmen olarak göreve başladı. Öğretmenliğin yanında Darülfünun Hukuk Şubesine devam ederek Temmuz 1914’te buradan mezun oldu.
I. Dünya Savaşı sırasında, 9 Ağustos 1914’te yedek subay adayı olarak orduya alındı. 19 Ağustos 1915’te yedek asteğmen olarak Çanakkale ve Kafkas cephelerinde savaşa katıldı. 1 Mayıs 1917’de yedek teğmenliğe terfi etti. 8 Kasım 1918 tarihinde terhis oldu ve Antalya’ya gelerek avukatlık yapmaya başladı. Ayrıca öğretmen okulunda tarih-coğrafya dersleri de verdi. 1 Aralık 1919’da Darülhilafe Medresesi Müdürlüğüne atandı. Aynı zamanda Antalya’da kurulan Müdafaayı Hukuk Cemiyetinin aktif üyesi olarak Millî mücadeleye katıldı.
TBMM’nin birinci dönemi için yapılan seçimlerde Antalya milletvekili olarak 8 Mayıs 1920’de Mecliste yerini aldı. İktisat, Dışişleri, Bütçe, Adalet, Anayasa ve Dilekçe komisyonlarında ve Memurin Muhakematı Tetkik Kurulunda görev yaptı. Birinci toplantı yılında Dilekçe, İkinci yılında Adalet komisyonlarının kâtipliğini, ikinci ve üçüncü yılda iktisat Komisyonunun sözcülüğünü üslendi. 9 Mart – 10 Mayıs 1923 tarihleri arasında El-Cezire İstiklâl Mahkemesi savcılığı görevinde bulundu. Mecliste mebusluk yaptığı süre içinde biri gizli oturumda olmak üzere 35 konuşma yaptı. 2 kanun teklifi sundu.
Birinci dönemin bitiminde milletvekilliği görevi sona erince Antalya’ya geri dönerek avukatlık mesleğine devam etti. Bununla beraber 20 Ocak 1924’te yeni açılan ticaret okulunda Hukuk Bilgisi Öğretmenliği yapmaya başladı. Bu arada İl İdare Heyetine seçildi. 9 Mayıs 1927 tarihinde Ticaret okulu kapatılınca, Adliye Vekâletinden hakimliğe tayinini istedi. 1 Haziran 1927’de Çay, Afyonkarahisar ilçesi Sulh Hakimliğine tayin edildi. 26 Aralık 1928’de Sandıklı ilçesi Hukuk Hakimliğine nakledilen Özkaya, 9 Şubat 1930’da bu görevden istifa ederek Antalya’ya avukatlık yamak için geri döndü.
30 Aralık 1930’da Tokat, 17 Nisan 1934’te Amasya, 29 Ekim 1934’te Muğla, 12 Nisan 1937’de Niğde Maarif Müdürü olarak görev yaptı. 30 Aralık 1939’da tayin olduğu Diyarbakır Maarif Müdürlüğünden 28 Şubat 1941 tarihinde emekli oldu.
Yeniden Antalya’ya dönerek avukatlık yapmaya başladı. İl Genel Meclisine  Antalya ili Elmalı ilçesi üyesi olarak seçildi. 1947’de Antalya Noterliği görevini üstlendi. 10 yıl bu görevi yaptıktan sonra yaş haddinden emekliye ayrıldı ve Ankara’ya gelerek yerleşti. Vefatına kadar avukatlık yaptı. Naaşı, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi. Halil İbrahim Özkaya, evli ve dört çocuk babasıydı. Oğullarından Mehmet Şükran Özkaya 1961-1980 yıllarında Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi olarak TBMM’inde bulunmuştur.

Leave a Comment

Loading...