Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Güreş Nedir?

Güreş Nedir?

Milletimizin en eski sporlarından olan güreş,insanoğlunun zorlu doğa koşullarıyla
mücadele etmesine dayanmaktadır.Türklerde günlük yaşamın bir parçası ve büyük bir
tutku olan güreş,rakibine vurmadan kolları,bacakları ve gövdeyi kullanarak rakibine
üstünlük sağlamaya dayanan bir spor dalıdır.Güreş beden gücünün yanında türlün
taktiklerle zekanın fiziki güçle birleştiği bir oyundur.Sadece iki sporcunun mücadelesi 16
olduğu için dünyanın her yerinde farklı türleri,düzenlemeleri,yarışmaları ve terimleri
oluşmuştur.(Japonya’da sumo,ülkemizde karakucak örneğinde olduğu gibi.)Güreş ile
ilgili terimler olimpiyat ve diğer uluslar arası yarışmalar göz önüne alınarak
sıralanmış,yerel güreş terimlerine de yer verilmiştir.Özellikle yağlı güreş terimleri
modern güreş terimleri ile beraber değerlendirilmiştir.Güreş terimlerin-deki Türkçe
kelimelerin yoğunluğu ata sporumuz oluşuyla paralellik göstermektedir.


Leave a Comment

Loading...