Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Görünmez El Nedir?

Görünmez el, ekonomik yaşamın varsayılan doğal düzenini sağladığı düşünülen güçtür. Liberal iktisat düşüncesine göre ekonomik hayatın düzenlenmesi sırasında fiyat mekanizması aracığıyla kendini gösteren ve piyasadaki dengeyi sağlayan düzenleyici güçtür.

Örnek olarak her bireyin kendi bireysel çıkarlarını gözetmesi toplumsal faydanın en üst düzeye taşınmasına yol açar. Başka bir deyişle herkesin kar elde etmek için çabalaması ve tüketim yapması sonucu oluşan ekonomik gelişme tüm toplumun yararına olacaktır. Ayrıca iyi işleyen tam rekabetçi piyasalar, ekonomik planlamalara gerek duymadan sınırlı kaynakların dağılımını en iyi şekilde gerçekleştirir. Adam Smith 1776 yılında ortaya koyduğu bu düşüncesini oluştururken Bernard Mandeville’den esinlenmiştir.

 


Leave a Comment

Loading...