Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Göktürklerin Türk Tarihindeki Yeri

Göktürkler tarihteki adı Büyük Türk Kağanlığı da olan, Orta Asya’da hüküm sürmüş büyük Türk hanedanı ve devletine verilen isimdir.

Göktürklerin türk tarihindeki yeri ve önemi şunlardır;

-Türk” adının kullanıldığı ilk Türk devletidir.

– Bağımsızlık mücadelesi başlatmaları ve boylar arasında birlik sağlamları sonucunda “millet” billinci oluşmuştur.

– Türk tarihinin ilk milli alfabesi olan Göktürk alfabesinin oluşturmuşlardır.

– Türklere ait ilk milli kaynak olan “Orhun abideleri (Göktür kitabeleri)” ni yazmışlardır.

– Çinliler, Bizanslılar ve Sasanilerle ticari ilişkilerde bulunmuşlardır.

– Ergenekon destanı, Göktürklerin önemli  eseridir.


Leave a Comment

Loading...